24.08.2016

   Spitalul Clinic de Boli Infectioase " Sf. Cuv. Parascheva ", in conformitate cu HG 497 / 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractantual din sistemul sanitar, organizeaza concurs in data de 07.09.2016, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi :

1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST, 1 post pentru Camera de GARDA, perioada NEDETERMINATA

2. INFIRMIERA, 1 post pentru SECTIA CLINICA BOLI INFECTIOASE I, perioada DETERMINATA

3. MUNCITOR NECALIFICAT, 1 post pentru INTRETINERE. perioada DETERMINATA

Descarca Tematica de Concurs ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Descarca Tematica de Concurs INFIRMIERA

Pentru postul de MUNCITOR NECALIFICAT verificarea va consta intr-o proba de lucru.