02.11.2016

   Spitalul Clinic de Boli Infectioase " Sf. Cuv. Parascheva ", in conformitate cu HG 497 / 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractantual din sistemul sanitar, organizeaza concurs in data de 15.11.2016, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi :

1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST, 1 post pentru SECTIA CLINIVA BOLI INFECTIOASE 1 , perioada DETERMINATA

2. INFIRMIERA, 1 post pentru SECTIA CLINICA BOLI INFECTIOASE I, perioada NEDETERMINATA

3. INFIRMIERA, 1 post pentru COMPARTIMENT TERAPIE ACUTA, perioada DETERMINATA

Descarca Tematica de Concurs ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Descarca Tematica de Concurs INFIRMIERA