07.06.2017

   Spitalul Clinic de Boli Infectioase " Sf. Cuv. Parascheva ", in conformitate cu HG 497 / 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractantual din sistemul sanitar, organizeaza concurs in data de 21.06.2017, ora 10.00, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi, perioada nedeterminata :

1. Infirmier / a, 2 posturi, Sectia CLINICA BOLI INFECTIOASE I, perioada NEDETERMINATA

2. Registrator medical, 1 post, Sectia CLINICA BOLI INFECTIOASE I, perioada NEDETERMINATA

Descarca Anunt si Criterii specifice de ocupare post

Descarca Tematica Concurs INFIRMIERA

Descarca Bibliografie si tematica concurs REGISTRATOR MEDICAL