27.11.2017

   Spitalul Clinic de Boli Infectioase " Sf. Cuv. Parascheva ", in conformitate cu HG 497 / 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractantual din sistemul sanitar, organizeaza concurs in data de 11 decembrie 2017 ora 9, in vederea ocuparii unui de brancardier, perioada nedeterminata :

1. Brancardier, 1 post, perioada NEDETERMINATA, data de 11 decembrie 2017, ora 09.00

Descarca  Anunt si Criterii specifice de ocupare post