13.12.2017

      Spitalul Clinic de Boli Infectioase " Sf. Cuv. Parascheva ", in conformitate cu HG 497 / 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractantual din sistemul sanitar, organizeaza concurs in data de 27 decembrie 2017 ora 10.00, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi :

1. Asistent medical generalist, 1 post, Sectia Clinica Boli Infectioase I, perioada NEDETERMINATA

2. Asistent medical generalist, 1 post, Sectia Clinica Boli Infectioase I, perioada DETERMINATA

3. Infirmiera, 1 post, Sectia Clinica Boli Infectioase I, perioada DETERMINATA

4. Asistent medical generalist, 1 post, Sectia Clinica Boli Infectioase II, perioada NEDETERMINATA

5. Asistent medical generalist, 1 post, Camera de Garda - Internari, perioada NEDETERMINATA

Descarca  Anunt si Criterii specifice de ocupare post

Descarca  Tematica Concurs ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Descarca  Tematica Concurs INFIRMIERA