03.02.2016

   Spitalul Clinic de Boli Infectioase " Sf. Cuv. Parascheva ", in conformitate cu HG 497 / 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractantual din sistemul sanitar, organizeaza concurs in data de 17.02.2016, ora 10.00, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi, perioada nedeterminata :

1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST, 1 post, SECTIA BOLI INFECTIOASE II, perioada NEDETERMINATA

2. INGRIJITOARE, 1 post, Sectia/Compartimentul CAMERA DE GARDA, perioada NEDETERMINATA

Descarca Anunt si Criterii specifice de ocupare post

Descarca Tematica Concurs - ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Descarca Tematica Concurs - INGRIJITOARE