16.03.2016

   Spitalul Clinic de Boli Infectioase " Sf. Cuv. Parascheva ", in conformitate cu HG 497 / 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractantual din sistemul sanitar, organizeaza concurs in data de 30.03.2016, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi, perioada determinata :

1. INFIRMIERA, 2 posturi, SECTIA CLINICA BOLI INFECTIOASE I, perioada DETERMINATA

Descarca Tematica Concurs - INFIRMIERA