Descarca ORGANIGRAMA 2020

Prin Dispozitia Presedintelui CJ nr.252/17 decembrie 2020 se aproba structura organizatorica a spitalului dupa cum urmeaza:

 

A.  Sector Spitalizare

 • Sectia Clinica de Boli Infecţioase I – 58 paturi
  - din care compartiment HIV/SIDA – 10 paturi
 • Sectia clinica de boli infecţioase II – 58 paturi
 • Sectia Dermatologie – 34 paturi
 • Secția Boli Infecțioase III Externă = 35 paturi
 • Secția Boli Infecțioase IV (Pav. DV Vechi) = 40 de paturi
 • Spitalizare de zi-BI, HIV SIDA si DV = 10 paturi (Paturi virtuale)
 • Camera de Gardă – internări/externări
 • Compartiment de Supraveghere, Prevenire și Limitare a Infectiilor Asociate Asistenței Medicale
 • Secția Terapie Intensivă = 10 paturi (Activitate inexistentă)

B. Sector Ambulatoriu

 • Cabinet de consultații și tratamente boli infecțioase
 • Cabinet de consultații și tratamente boli dermatologie și ITS

C.  Servicii Tehnico-medicale de diagnostic și tratament

 

   1. Sector de investigații

 • Laborator de analize medicale
 • Laborator radiologie –imagistică medical
 • Laborator de explorări funcționale (în cadrul ambulatoriului de specialitate)

   2. Sector de terapie 

 • Compartiment de evaluare și consiliere psihologica
 • Compartiment de asistenta sociala

   3. Servicii tehnico-medicale auxiliare

 • Farmacie circuit inchis
 • Sterilizare
 • Unitate de transfuzie sanguina; EKG

D. Servicii Gospodărești

 • Blocul Alimentar
 • Spălătorie
 • Centrala telefonică
 • Compartiment Muncitori Întreținere

E. Conducere Medicală

 • Consiliu de administrație
 • Comitet Director

F. Administrație

 • Birou Achizitii
 • Birou Tehnic Administrativ
 • Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare;
 • Biroul Financiar-Contabilate;
 • Compartiment de Evaluare și Statistică Medicală
 • Secretariat

Conform Ord. 70/2002, terenul si clădirile în care-şi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic de Boli Infecţioase se află in administrarea Consiliului Judeţean Galați.

 

Situația privind numarul de posturi aprobate si ocupate pana la data de 17 decembrie 2020            
                           
                           Posturi pe categorii de personal            
             Total general              Medici Personal sanitar superior Personal sanitar mediu Personal sanitar auxiliar              TESA        Muncitor
aprobate ocupate aprobate ocupate aprobate ocupate aprobate ocupate aprobate ocupate aprobate ocupate aprobate ocupate
383 272 40 17 10 9 142 113 128 83 22 20 41 30