Descarca ORGANIGRAMA 2015

Prin Dispozitia Presedintelui CJ nr.378/24 iunie 2015 se aproba structura organizatorica a spitalului dupa cum urmeaza:
1. Aparat medical:

 • Sectia clinica de boli infecţioase I – 62 paturi din care:
  - compartiment HIV_SIDA – 10 paturi
  - terapie acuta – 5 paturi
 • Sectia clinica de boli infecţioase II – 62 paturi din care:
  - terapie acuta – 5 paturi
 • Sectia dermatovenerologie – 36 paturi
 • Camera de garda
 • Spitalizare de zi - 10 paturi
 • Farmacie
 • Laborator de analize medicale
 • Laborator radiologie –imagistica medicala
 • Compartiment de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale
 • Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile :
  - boli infectioase
  - dermatovenerologie


2. Aparat administrativ:

 • Birou achizitii
 • Birou tehnic administrativ
 • blocul alimentar
 • spălătorie de lenjerie si echipament
 • centrala telefonica
 • atelier de întreţinere si reparaţii a instalaţiilor si mijloacelor de transport


3. Aparat functional

 • biroul resurse umane;
 • biroul financiar contabilitate;
 • compartiment de evaluare si statistica medicala
 • secretariat

Conform Ord. 70/2002, terenul si clădirile în care-şi desfăşoară activitatea Spitalul de boli infecţioase se află in administrarea Consiliului Judeţean.

 

Situația privind numarul de posturi aprobate si ocupate pana la data de 1 martie 2015            
                           
                           Posturi pe categorii de personal            
             Total general              Medici Personal sanitar superior Personal sanitar mediu Personal sanitar auxiliar              TESA        Muncitor
aprobate ocupate aprobate ocupate aprobate ocupate aprobate ocupate aprobate ocupate aprobate ocupate aprobate ocupate
229 191 21 14 14 14 71 69 76 57 22 18 25 19