Descarca Tariful pentru consultatia la cerere

Având în vedere aprobarea din Ședința Comitetului Director din data de 28.02.2018 privind stabilirea  unor tarife practicate în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Cuv. Parascheva" Galați

 

DECIDE :

          Art. 1  Incepand cu 01.03.2019,  cuantumul tarifelor diferitelor prestatii medicale de mai jos , stabilite in  Comitetul Director vor fi urmatoarele:

  1. - 100 lei medic boli infectioase si dermatologie pentru pacientii care solicita consultatii la cerere;
  2. – 50 lei pentru referate medicale;
  3. – 50 lei taxa de insotitor;
  4. - 100 lei evaluare psihologica

 Decizie privind tarife consultatii la cerere 01.03.2019

 Decizie privind tarife coplata

"In temeiul art. 99 din HOTĂRÂRE de GUVERN nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.215/23.03.2016
DECIDE:
Art. I Incepand cu data de 01.08.2019 , Spitalul Clinic de Boli Infectioase" Sf. Cuv. Parascheva" Galati, va incasa suma de 10 lei, reprezentand coplata pentru fiecare asigurat care beneficiaza de servicii medicale acordate in regim de specializare continua, in sectiile/compartimentele cu paturi din unitate, prevazute in pachetul de servicii medicale de baza si in pachetul de servicii ce se acorda persoanelor care se asigura facultativ.

Art. II Exceptiile de la plata se regasesc in:
- serviciile medicale spitalicesti acordate in sectiile/compartimentele de ingrijiri paliative;
- serviciile medicale spitalicesti pentru internarile obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art.105,113 si 114 din codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sa urmariipenale;
- serviciile spitalicesti de lunga durata-ani;
- serviciile medicale spitalicesti pentru care criteriul de internare urgenta;
- art.225 din Legea nr.95/2006 (*republicata*) reforma in domeniul sanatatii:

ART. 225
Următoarele categorii de asiguraţi sunt scutite de la coplată, după cum urmează:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;
b) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
c) persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
(la 01-01-2018 Litera c) din Articolul 225 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul VIII a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 07 decembrie 2017)
d) toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale.

Art. III Se vor nominaliza persoane responsabile pe fiecare sectie, care vor asigura aplicarea acestei prevederi legale, astfel incat sa fie reduse la minimum situatiile de disconfort ale pacientului la externare."