Regulile privind accesul Reprezentanţilor mass-media pe teritoriul Spitalului de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" Galaţi

Accesul mass-media pe teritoriul Spitalului

 

1. Delegații mass-media au obligația de a se prezenta la poarta instituției pentru identificare. 
2. Paznicul (Agentul de pază) al Spitalului va solicita cartea de identitate a reprezentanților mass-media, ordinul de serviciu /legitimația de serviciu. 
3. Paznicul (Agentul de pază) va nota în "Registrul vizitatori", informațiile prevăzute în rubricile acestuia și va pune la dispoziția acestora" "Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalului de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" Galaţi", Anexa 1,  pe bază de semnătură "Am luat la cunoștință" în "Registrul vizitatori".
4. Paznicul (agentul de pază) va anunța RMM (purtătorul de cuvânt) de prezența reprezentanților mass-media a pe teritoriul Spitalului. Nu va permite intrarea acestora în cadrul spitalului până când nu vor fi însoțiți de către RMM.
5. Reprezentanții mass-media vor avea  acces nelimitat în urmatoarele situații:
          - când însoțesc o delegație oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;
          - însoțiți de Manager și/sau ceilalți Directori din Comitetul Director al Spitalului.